Äratan õpetajate loovust

  • õpituba  üldhariduskooli-, lasteaia-, huvikooli- ja kutsekoolide õpetajatele,  kes tahavad endas äratada ja ergutada loovust
  • grupp võib koosneda erinevate ainete õpetajatest, õpituba otsib loovaid lahendusi läbi erinevate õppeainete
  • õpituba saab tellida kuni 15 õpetajale Loov Loomuse stuudios või teie poolt valitud kohas
  • õpitoas loome üheskoos loovaid, elulisi ja lõimitud õppeülesandeid, mida oma tundides rakendada
  • hind alates 400 eurot, koolitus stuudios kuni 10le õpetajale